Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning geldt een btw-tarief van 21%. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om dit btw-tarief per 1 januari 2023 te wijzigen naar 0%. Als het voorstel ook wordt aangenomen door de Eerste Kamer, dan zijn dit de belangrijkste veranderingen en gevolgen.

Het btw-tarief van 0% zal alleen gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning. Met een woning bedoelen we bijvoorbeeld ook een garage of schuur bij een woning en een serre of een aan- of uitbouw. En een vakantiewoning.

Het 0%-tarief geldt ook voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels, het montagemateriaal en zogenoemde optimizers en omvormers. En voor de aanpassing van de meterkast in verband met de aanschaf van uw zonnepanelen.

Voor andere werkzaamheden, zoals een mogelijke versteviging van het dak of installatie van een warmtepomp, blijft het btw-tarief 21% gelden

zie hier een aantal voorbeelden:

Misschien wordt (een deel van) de betaling van de zonnepanelen al in 2022 gedaan en worden
ze pas geleverd in 2023. Of wordt dit jaar al een offerte gestuurd voor volgend jaar. In alle
gevallen geldt: de factuurdatum is bepalend voor het btw-tarief. Ook als het gaat om een
factuur voor een aanbetaling. Dus is de factuurdatum in 2022, dan is het btw-tarief 21%. En is
de factuurdatum in 2023, dan is het btw-tarief 0%.

Aan de factuurdatum, en daarmee het btw-tarief dat op de factuur staat, is wel een voorwaarde
verbonden. Als er geen aanbetaling is gedaan, dan moet de factuurdatum uiterlijk de 15e dag
zijn van de maand na de levering en installatie van uw zonnepanelen.

Bovendien moet er, als er wel een aanbetaling moet worden gedaan, eerst een factuur zijn
voor de aanbetaling. Op die factuur moet tenminste het bedrag van de aanbetaling en de btw
vermeld staan.

Voorbeeld: de factuurdatum is in 2022, de zonnepanelen worden geplaatst in 2023

U krijgt een factuur met de datum 21 december 2022. De zonnepanelen worden op
10 januari 2023 geleverd en geïnstalleerd. U betaalt de factuur op 12 januari 2023. In dit geval
geldt het btw-tarief van 21%, want de factuurdatum ligt in 2022.

Voorbeeld: de zonnepanelen zijn geplaatst in 2022, de factuurdatum is in 2023

U hebt op 1 november 2022 een offerte gekregen voor de installatie en levering van
zonnepanelen. U hoefde niets aan te betalen. De zonnepanelen worden op 15 december 2022
geleverd en geïnstalleerd. De datum op de factuur die u later krijgt, is 15 januari 2023. Op die
factuur is het btw-tarief 0%, want de factuurdatum ligt in 2023.

Voorbeelden: u krijgt meerdere facturen in 2022 én 2023

U bestelt zonnepanelen in november 2022. De zonnepanelen worden geleverd op
28 december 2022. De leverancier vraagt u om uiterlijk op 15 december een aanbetaling te
doen. U krijgt twee facturen. De datum van de 1e factuur, voor de aanbetaling, is 1
december 2022. Op deze factuur is het btw-tarief 21%. De datum van de 2e factuur, voor de
restantbetaling, is 15 januari 2023. Op deze factuur is het btw-tarief 0%.

Of u bestelt zonnepanelen in november 2022. De zonnepanelen worden geleverd op
12 januari 2023. De leverancier vraagt u om uiterlijk op 15 december een aanbetaling te doen.
U krijgt 2 facturen. De datum van de 1e factuur, voor de aanbetaling, is 1 december 2022. Op
deze factuur is het btw-tarief 21%. De datum van de 2e factuur, voor de restantbetaling, is
15 januari 2023. Op deze factuur is het btw-tarief 0%.

 

bron: belastingdienst