mijnwaardeoverdracht.nl

Deelnemers aan een pensioenregeling kunnen via DigiD inloggen op de website
mijnwaardeoverdracht.nl In dat geval worden alle opgebouwde pensioenen
opgezocht en wordt meteen een voorstel gedaan voor een waardeoverdracht. Om
een goede vergelijking te kunnen maken, ontvangt de deelnemer inzicht in alle
belangrijke onderdelen van de verschillende pensioenregelingen. De deelnemer kan
vervolgens meteen de waardeoverdracht via de website regelen. Als de deelnemer
ervoor kiest om geen waardeoverdracht uit te voeren, dan kan dat natuurlijk ook.

bron: https://www.impact.nl/